Giá: Call
Ổn áp 3 KVA 3 phases

Phạm vi sử dụng: Sử dụng gia đình hoặc động cơ 1HP - 2HP,...

Power 10KVA
Power 15KVA
Power 20KVA
Power 25KVA
Power 30KVA
Power 40KVA
Power 50KVA
Power 60KVA
Power 75KVA
Power 100KVA
Power 120KVA
Power 150KVA
Power 200KVA
Power 300KVA
Power 400KVA
Power 600KVA

Xem tất cả