Giá: Call
Power 500VA (Auto)

Thông số kỹ thuật:

Bản để in
Inverter 1000VA
Power 500VA
Power 1000VA (Auto)

Xem tất cả