Giá: Call
Power 25KVA

Thông số kỹ thuật:

Công suất 25KVA
Điện vào 70V ~ 240V 120V ~ 240V 160V ~ 240V
Điện ra 220V
Nguyên lý Servo motor phối hợp bù áp.
Phạm vi sử dụng

Thiết bị điện gia đình, văn phòng, nhà xưởng

có tổng công suất 10HP - 12HP, .v.v...

Khích thước (mm)

705 x 400 x 448

Bản để in
Power 600VA
Power 750W
Power 1KVA
Power 1,5KVA
Power 2KVA
Power 3KVA
Power 4KVA
Power 5KVA
Power 6KVA
Power 7,5KVA
Power 10KVA (No Wheel)
Power 10KVA (Wheel)
Power 15KVA
Power 20KVA
Power 30KVA
Power 40KVA
Power 50KVA
Power 60KVA

Xem tất cả