Giá: Call
Power 60KVA

Thông số kỹ thuật:

Bản để in
Power 600VA
Power 750W
Power 1KVA
Power 1,5KVA
Power 2KVA
Power 3KVA
Power 4KVA
Power 5KVA
Power 6KVA
Power 7,5KVA
Power 10KVA (No Wheel)
Power 10KVA (Wheel)
Power 15KVA
Power 20KVA
Power 25KVA
Power 30KVA
Power 40KVA
Power 50KVA

Xem tất cả