Giá: Call
Power 6KVA

Thông số kỹ thuật:

Công suất 6KVA
Điện vào 50V ~ 240V 90V ~ 240V 140V ~ 240V
Điện ra 100V - 110V - 220V
Phạm vi sử dụng

Thiết bị điện gia đình hoặc motor

2HP - 2,5HP  .v.v...

Khích thước (mm)

330 x 245 x 285

Bản để in
Power 600VA
Power 750W
Power 1KVA
Power 1,5KVA
Power 2KVA
Power 3KVA
Power 4KVA
Power 5KVA
Power 7,5KVA
Power 10KVA (No Wheel)
Power 10KVA (Wheel)
Power 15KVA
Power 20KVA
Power 25KVA
Power 30KVA
Power 40KVA
Power 50KVA
Power 60KVA

Xem tất cả